Read the article

21. 7. 2023

AI helps create fake documents, recruiters often don't recognise them

Generování falešných dokladů.png
Ukázka fotografie s vygenerovaným falešným dokladem.png
Statistiky kriminality policie ČR.png
Ukázka fotografie s vygenerovaným falešným dokladem_1.png